przedstawiciel Quest Group

RZETELNY HANDEL Z PERSONALNYM PODEJSCIEM

O nas

DLA KLIENTÓW KTÓRZY DOCENIAJĄ NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ USŁUG W PRZEMYŚLE HANDLOWYM.

DOLOMIT-OIL rozpoczął działalność w 2016 roku w branży handlowej, skupiając się głównie na węglu i innych paliwach stałych na terenie Polski oraz w innych krajach UE.

Posiadamy strategicznie dobrze usytuowaną sieć logistyczną oraz magazyny handlowe na kluczowych rynkach. Doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie energetyki oraz handlowców, zapewnia wysoki poziom usług handlowych oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań finansowych, zarówno dla producentów towarów, jak i konsumentów.

Spersonalizowane usługi

Państwa osobisty doradca jest zawsze dostępny i gotowy do przygotowania indywidualnej oferty dla Państwa potrzeb.

Gwarancja

Zdobyliśmy solidną reputację na rynku towarów i udowodniliśmy nasz profesjonalizm.

Minimalne warunki

Wyniku tego roku pokazały, że obsłużyliśmy naszych klientów w 89% szybciej niż było zaplanowane.

PRODUKTY

Węgiel Energetyczyny

KOSTKA

ROZMIAR: 100+ mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 24000 KJ
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 34%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 7%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 0.4%
SPIEKALNOŚĆ: RI 0-1%

ORZECH

ROZMIAR: 50-100 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 24000 KJ
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 34%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 7%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 0.3%
SPIEKALNOŚĆ: RI 0-1%

EKOGROSZEK

ROZMIAR: 8-25 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 23 500 KJ
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 34%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 8%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 0.3%
SPIEKALNOŚĆ: RI 0-1%

MIAŁ

ROZMIAR: 0-20 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 22 000 KJ
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 34%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 8%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 0.3%
SPIEKALNOŚĆ: RI 0-1%

Węgiel antracytowy

ROZMIAR: 25-100 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 29 500 KJ
WILGOĆ CAŁKOWITA: 5%
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 3%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 6%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 1%

ROZMIAR: 13-25 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 27 500 KJ
WILGOĆ CAŁKOWITA: 9%
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 3%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 12%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 1%

ROZMIAR: 6-13 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 27 000 KJ
WILGOĆ CAŁKOWITA: 8%
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 3%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 12%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 1%

ROZMIAR: 0-10 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA NETTO: 25 500 KJ
WILGOĆ CAŁKOWITA: 10%
ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH: 3%
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU: 15%
ZAWARTOŚĆ SIARKI CAŁKOWITEJ: 1%

Terminal

Pragniemy przedstawić Państwu zakres usług logistycznych naszej Firmy.

Naszym celem jest spełnienie Państwa wymagań poprzez oferowanie najlepszych z możliwych cen oraz świadczenie profesjonalnalnych usług.

Gwarantujemy zaspokojenie potrzeb naszych klientów i spełnienie oczekiwań.

Zapraszamy do współpracy z nami.

Odległość kolejowa

6 kilometrów od granicy Polski z Białorusią, przy szlaku kolejowym Kuźnica Białostocka - Sokółka, 9 kilometrów od projektowanego pierwszego transeuropejskiego korytarza transportowego Helsinki - Tallin - Ryga - Kowno - Warszawa - Berlin, 1,5 kilometra od drogi głównej krajowej nr 19, prowadzącej z Warszawy na płn. Białoruś w rejon Grodna i Witebska, droga dojazdowa na terenie inwestycji ma pas drogowy o szerokości 15m.

Terminal

Stacja jest przystosowana do przyjmowania pociągów towarowych zza wschodniej granicy jak i też polskich, o maksymalnej dopuszczalnej długości składów, jakie mogą być formowane. Stan Aktualny:

  1. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę pięciu torów normalnych i pięciu torów szerokich (rosyjskich).
  2.  Wybudowano i podłączono do torów szlakowych trzy tory normalne i trzy tory szerokie (rosyjskie).
  3. Przeładunki uruchomiono w połowie stycznia 2010 r., początkowo na dwu parach torów. Długość poszczególnych torów - około 900m.

Teren

Terminal zlokalizowany jest na terenie byłej kopalni żwiru o powierzchni 40 ha. Oddalony od osiedli oraz wsi (najbliższa wieś jest w odległości 3 km). Nie ma problemu z zachowaniem strefy ochronnej, teren znajduje się poza obszarem chronionym programem Natura 2000. Układ wybudowanych torów, w pierwszym etapie pozwala na taki przeładunek jaki jest obecnie prowadzony w innych, już istniejących terminalach w Polsce. Terminal przeładunkowy w Łosośnej rozpoczął działalność 15 stycznia 2010 r. Na terenie terminalu znajdują się utwardzone place składowe do składowania różnego rodzaju towarów i ładunków.

KONTAKT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: administratorem danych jest DOLOMIT-OIL Sp. z o.o. Mikstat – Pustkowie 66A, 63-510 Mikstat. Dane podawane w formularzu przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia informacji zwrotnej osobie wypełniającej formularz. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy DOLOMIT-OIL Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez DOLOMIT-OIL Sp. z o.o. informacji zwrotnej. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji związanej z wypełnieniem formularza oraz prowadzenia czynności związanych z treściami i danymi przekazanymi w formularzu, przez osobę, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza obecnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będę profilowane. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji: sekratariat@dolomit-oil.com.pl